FAQ’s Cupons ACCIÓ International eTrade

FAQ’s Cupons ACCIÓ International eTrade

FAQ’s Cupons ACCIÓ International eTrade 1440 960 Sara Parrón

El programa d’ajuda “International eTrade” està destinat a la promoció internacional de les empreses en canals digitals (web, ecommerce, bloc, xarxes socials, email, publicitat en línia, afiliació)

L’objectiu és ajudar-te a vendre productes o serveis en un nou país, desenvolupar les vendes als països on ja tens presència o exportar a través dels canals digitals, amb una ajuda directa de 6.000 €. La convocatòria dels Cupons ACCIÓ International eTrade obrirà el 30 de maig del 2024.

A continuació compartim amb tu algunes de les preguntes freqüents sobre els cupons International eTrade. O bé, pots contactar amb nosaltres directament per reservar una assesoria gratuïta de 15 minuts amb Eric Onidi, assessor acreditat.

Preguntes freqüents sobre els Cupons International eTrade convocatòria 2024

Si la meva empresa l’any anterior a la sol·licitud ha exportat més del 25% de la facturació, puc demanar el Cupó International eTrade?

Sí, el Cupó International eTrade no requereix un màxim o un mínim d’exportació, a diferència dels Cupons d’Iniciació a l’Exportació, que sí que requereixen que l’empresa no exporti més del 25% de la facturació.

Les micropimes o els autònoms poden demanar el Cupó International eTrade?

Sí. Als efectes d’aquestes bases, les petites i mitjanes empreses (pimes) es defineixen segons el que s’estableix a l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny del 2014, en què les microempreses hi són incloses. Per tant, les microempreses poden sol·licitar aquest ajut. Els autònoms es consideren petites i mitjanes empreses.

Quan es podrà consultar la documentació per sol·licitar el Cupó International eTrade (la memòria tècnica)?

Tota la documentació necessària per presentar la sol·licitud estarà accessible en el moment d’obrir la convocatòria. Per a qualsevol dubte sobre els diferents apartats d’aquests documents, podeu posar-vos en contacte amb l’equip de Creixement Internacional i eTrade (internationaletrade@correu.accio.gencat.cat).

Si el web de la meva empresa només està accessible en castellà i/o català, atès que els meus clients es troben a països de parla espanyola com ara Amèrica Llatina, puc demanar el Cupó International eTrade?

Si, és un requisit obligatori. La pàgina web de l’empresa ha d’estar, com a mínim, en un idioma estranger.

Tinc un web a l’estranger i vull portar-lo a Catalunya i a Espanya. És possible?

Les empreses beneficiàries dels cupons han de ser empreses amb establiment operatiu a Catalunya. D’altra banda, l’objecte del Cupó International eTrade és impulsar la internacionalització de les empreses catalanes mitjançant els canals digitals. En cas de voler portar un negoci estranger a Catalunya, caldria consultar els serveis disponibles per a l’inversor estranger de l’àrea d’inversió estrangera d’ACCIÓ: https://catalonia.com/invest-in-catalonia/.

L’any passat vam rebre el Cupó d’Internacionalització (eTrade). Hi ha una altra línia per dur a terme les accions resultants de l’assessorament del Cupó International eTrade? Seria mitjançant un altre cupó?

Sí, durant aquest any sortirà l’ajut per a la realització d’Activitats de Promoció Internacional per cobrir part de les despeses de promoció internacional, que inclouran accions digitals i també accions físiques com visites a fires o altres actes de promoció.

Aquest any es podrà demanar l’ajut per a la implementació del Cupó International eTrade, és a dir, com una segona part del cupó? Quan obre l’eTrade 2?

No hi ha una vinculació entre els Cupons d’International eTrade i la línia de Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional. Una empresa pot demanar qualsevol d’aquests ajuts sense la necessitat de demanar l’altre.

La línia de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional no forma part dels cupons a la competitivitat (https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/internacionalitzacio/expansio-i-vendesinternacionals/international-etrade/#ajuts). Els cupons són ajuts d’assessorament a les empreses sol·licitants. La subvenció per a la realització d’activitats de promoció internacional cobreix part de l’execució de les despeses de promoció internacional, tant digitals (programació web, campanyes de màrqueting, contractació d’agències de comunicació digital, presència en marketplaces, publicitat en els cercadors o xarxes socials, entre altres.) com físiques (participació en fires o homologació de productes).

Si l’any anterior es va ser beneficiari de l’ajut per a la realització d’activitats de promoció internacional podem entrar aquest any dins del Cupó International eTrade?

Sí, les empreses que van ser beneficiàries de l’ajut “per a la realització d’activitats de promoció internacional” l’any 2023 poden demanar un cupó International eTrade el 2024, ja que no hi ha vinculació entre els dos ajuts.

Es poden demanar els Cupons d’International eTrade si el proveïdor no està donat d’alta a la tipologia de “Negoci digital internacional”?

No. Els assessors han d’estar acreditats per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa negoci digital internacional en la data anterior a la sol·licitud.

Aquest any no és necessari un document extens del PPI?

No. Dins d’aquesta convocatòria s’ha simplificat la documentació necessària per a la sol·licitud, fusionant els dos documents de memòria tècnica i PPI. Dins de la memòria tècnica trobareu diferents apartats per llistar aquesta informació.

Si ens van concedir el Cupó eTrade 2022, es pot demanar el cupó d’International eTrade 2024? El PPI pot estar referit als mateixos mercats
descrits el 2022? O caldria definir uns nous mercats per al nou cupó?

Sí, en el cas dels Cupons d’International eTrade s’ha de deixar un any entre convocatòries per poder tornar a demanar aquest ajut. Els mercats poden ser els mateixos o diferents depenent de les necessitats de l’empresa sol·licitant. Dins de la memòria tècnica trobareu diferents apartats per llistar aquesta informació. No és tant un Pla de promoció internacional, sinó que és una selecció de mercats de destí.

Si he creat una nova empresa per a l’exportació dels meus productes i l’últim exercici és inferior a 100.000 € puc demanar l’ajut?

No. Les empreses beneficiàries dels cupons han de superar aquests 100.000 € de facturació mínima en l’exercici del 2023.

L’empresa que es pugui acollir a aquest cupó ha de tenir un mínim de vendes en línia tant a nivell nacional com a nivell internacional per poder acollir-s’hi?

No. L’empresa ha d’assolir una facturació mínima de 100.000 € globalment, sense distinció entre els canals online i offline.

Si encara tens dubtes, reserva la teva asesoría gratuïta de 15 minuts amb Eric Onidi, assessor acreditat d’ACCIÓ.

Font: https://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/innovacio/1-innovacio-empresarial-rd/cupons-accio/docs/ACCIO-20240506-preguntes-frequents-cupons.pdf